POLITIKA ZASEBNOSTI podjetja ROSSI NET SHOP Vesna Rossi sp

ZAGOTAVLJANJE ZASEBNOSTI

V podjetju ROSSI NET SHOP Vesna Rossi sp,Moškričeva 40,1000 Ljubljana ( v nadaljevanju ROSSI NET SHOP ali upravljalec ) cenimo vašo zasebnost,zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov.Pri nudenju naših  storitev spletne trgovine www.rossi-netshop.si ali pri poslovanju prek telekomunikacijskih storitev vam zagotavljamo,da vaše podatke obdelujemo skladno z evropsko zakonodajo ( Splošno uredbo o varstvu podatkov -GDPR ) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije ( vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov,zakon o elektronskih komunikacijah in zakon o elektronskem poslovanju na trgu)

Ta politika zasebnosti definira,za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki,ki jih hranimo o vas,ter kako jih uveljaviti.ROSSI NET SHOP se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti.Če vas prosimo za kakršen koli podatek na podlagi katerega se vas lahko identificira tekom uporabe te spletne strani,vam zagotavljamo,da bodo ti uporabljeni v skladu s Politiko zasebnosti.Zavezujemo se,da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali,posojali ali kakor koli drugače posredovali tretjim osebam,razen v zakonsko določenih primerih.ROSSI NET SHOP lahko občasno spremeni vsebino te Politiko zasebnosti.Naprošamo vas,da občasno preverite Politiko zasebnosti,da se prepričate,da se strinjate z vsemi spremembami.

UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljalec vaših osebnih podatkov je ROSSI NET SHOP Vesna Rossi sp,Moškričeva 40,1000 Ljubljana,elektronski naslov : info@rossi-netshop.si,telefonska števila :+386 40730085

VRSTE OSEBNIH PODATKOV,NAMEN OBDELAVE IN PRAVNE PODLAGE

Osebni podatek je katerakoli informacija,ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.Posameznik je določljiv takrat,ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti,zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime,identifikacijska številka,podatki o lokaciji,spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov,ki so značilni za posameznikovo fizično,fiziološko,genetsko,duševno,gospodarsko,kulturno ali družbeno identiteto.V nadaljevanju je pri posamezni uporabi spletne strani opredeljeno,katere osebne podatke posameznikov zbira upravljalec

Vsi osebni podatki,ki nam jih posredujete,bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene,za katere so bili posredovani.Če bo nastala potreba po nadaljni obdelavi vaših podatkov za drug namen,vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

OBISK SPLETNE STRANI ROSSI- NETSHOP.SI

Spletna stran deluje tako,da se na spletnem strežniku,kjer gostuje spletna stran,beležijo določeni podatki o obisku spletne strani.Ti podatki so IP številka,čas obiska,vsebina  zahteve ( konkretna stran ),status dostopa/status koda HTTP,vsakokrat prenesena količina podatkov,spletna stran ,s katere prihaja zahteva ( referrer URL),brskalnik in podobno.

Tako zbrane( osebne )podatke zbiramo s pomočjo piškotkov,pri čemer vas bomo pred privolitvijo bolj invaznih piškotkov vprašali za vašo privolitev,medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov

Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih podatkov je naš zakoniti interes,in sicer da se zagotovi varnost omrežja,in informacij,tj.omogoči zaznavanje in preprečevanje,neavtoriziranih dostopov,ki lahko ogrozijo dostopnost,celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev,ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Rok hrambe je omejen do dosega namena za katerega se zbirajo zgoraj navedeni podatki.

Tako zbrane ( osebne ) podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi osebnimi podatki uporabnikov naše spletne strani ter ne izvajamo nobenega profiliranja vašega nakupnega vedenja.

                                    REGISTRACIJA

Na naši spletni strani lahko opravite registracijo,s katero si ustvarite uporabniški račun in kot registriran uporabnik opravljate nakupe izdelkov na naši spletni strani.

Za aktivacijo uporabniškega računa ROSSI NET SHOP od vas zbira osebne podatke,ki jih posredujete na prostovoljni način:

-ime in priimek

-naziv podjetja

-elektronski naslov in geslo

-telefonsko številko

-naslov

Vsi podatki,ki nam jih posredujete,se zbirajo za namen registracije na spletni strani ( da si ustvarite uporabniški račun ) in za morebitno komunikacijo z vami v povezavi z uporabniškim računom.Če prek uporabniškega računa opravljate nakupe,se v zavihku " Moj račun",shranjujejo tudi podatki o vaših naročilih.

Podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve in sicer je privolitev podana za določen čas 5 let,oziroma za čas,ki ga predvideva relevantna zakonodaja.Po preteku 5 letnega obdobja bo vaš uporabniški račun izbrisan,razen v primeru obnove privolitve.Soglasje  oziroma uporabniški račun pa lahko tudi kadarkoli prej brezplačno prekličete,in sicer tako,da nam prek elektronske pošte na e-mail naslov : info@rossi-netshop.si pošljete preklic soglasja za namene registracije ali pa nam leto pisno posredujete na naslov: Rossi net shop ,Moškričeva 40,1000 Ljubljana

                                                               NAKUP IZDELKA

Če kot registriran uporabnik naše spletne strani kupite določene izdelke,ROSSI NET SHOP od vas zbira naslednje podatke

-ime in priimek

-naslov

-naziv podjetja ( opcijsko )

-elektronski naslov in telefonska številka

-opomba naročila ( opcijsko )

Vsi podatki,ki so zbrani pri nakupu izdelkov ,se zbirajo za namen izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti,ter uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,vključno z reševanjem morebitnih reklamacijskih zahtevkov ter za dostavo kupljenega blaga.Pravno podlago za obdelavo teh podatkov predstavlja naše pogodbeno razmerje z vami.Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo nakupa,se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva,da z nami vstopate v pogodbeno razmerje.Če nam teh podatkov ne želite posredovati,vam ne moremo zagotoviti nakupa naših izdelkov.

Na podlago zakona o elektronskih komunikacijah vam lahko na elektronske naslove pošljemo obvestila o naših izdelkih in vsebinah,če ob nakupu izdelka ne označite,da takih obvestil ne želite prejematiPri tem ne uporabljamo nikakršnega ( avtomatskega) profiliranja,temveč vam zgolj osnovno prilagojena sporočila,za katere ocenimo,da bi vas utegnila zanimati,na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.Te podatke obdelujemo za obdobje 5 let oziroma do preklica.Obdelavi vaših kontaktnih podatkov za namen takega neposrednega oglaševanja lahko kadarkoli ugovarjate,tako da prek elektronske pošte na e-mail naslov : info@rossi-netshop.si ,pošljete odjavo od prejemanja e-novvic ali pa nam le to pisno posredujete na naš naslov: Rossi net shop,Moškričeva 40,1000 Ljubljana,Slovenija

                  PRIJAVA NA ELEKTRONSKE NOVICE

Na naši spletni strani se lahko prijavite na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah,ponudbah in novostih,ki so neposredno povezane z našo dejavnostjo.Elektronske novice pošiljamo občasno ali po potrebi

Ti podatki se obdelajo na podlagi vaše izrecne privolitvve,in sicer je privolitev podana za določen čas 5 let.Po preteku 5 let bomo prenehali s pošiljanjem sporočil,razen v primeru obnove privolitve.Privolitev pa lahko kadar koli prej brezplačno prekličete in sicer tako,da nam na naš elektronski naslov:info@rossi-netshop pošljete odjavo od prejemanja e-novic ali pa nam to pisno posredujete na naš naslov: ROSSI NET SHOP,Moškričeva ulica 40,1000 Ljubljana,Slovenija

                 KLEPET V ŽIVO IN OSTALA KOMUNIKACIJA Z NAMI

Ko na kontaktne podatke,ki so objavljeni na naši spletni strani ( elektronski naslov,poštni naslov ali telefonska številka )pošljete določena vprašanja/informacije,vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen priprave odgovora na vaša vprašanja/povpraševanja in za posredovanje zahtevanih informacij.

V ta namen zbiramo zgolj tiste osebne podatke,ki nam jih posredujete na prostovoljni način.Vsi podatki,ki so zbrani se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev naše spletne trgovine ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

    OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Zagotavljamo vam,da vaše podatke hranimo le toliko časa,kolikor je potrebno,da se izpolni namen,zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.Po preteku obdobja hrambe,bomo vaše podatke,učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali,tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke,ki jih obdelujemo na podlagi zakona,hranimo za obdobje,ki ga predpisuje zakon.Podatke,ki jih obdelujemo,zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami,hranimo za obdobje,ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas,ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe,razen v primeru spora s pogodbenim razmerjem.

Pogodbena dokumentacija ( računi,dobropisi,potrjene ponudbe in naročila )se hrani do 11 let.Če za določene podatke,ki se obdelujejo za realizacijo kupoprodajnih pogodb,obstaja drugačen rok shranjevanja ( npr računovodski,davčni podatki ),znaša rok hrambe do 10 let.V tem času je obdelava podatkov omejena.

Osebne podatke,ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve npr.pošiljanje elektronskih sporočil,hranimo do 5 let oz.do preklica te privolitve z vaše strani.Zavezujemo se,da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale.Podatke bomo pred potekom 5 letnega obdobja oz.pred preklicom izbrisali le,če je že dosežen namen obdelave ali če tako določa zakon.

  UPORABNIKI PODATKOV

ROSSI NETSHOP spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani Rossi netshop.si in se zavezujemo,da bomo pridobljene osebne podatke skrbno varovali in jih ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam,brez vaše privolitve,razen v primeru,ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ,ki bi zato imel zakonsko osnovo in v primeru,da bi obstajal sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika te spletne strani.

Seznanjamo vas,da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem ( pogodbenim obdelovalcem ).Pogodbeni obdelovalci lahko zaupne podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila ( v pisni pogodbi ali v drugem pravnem aktu ),ter skladno z nameni,ki so opredeljeni v tej Politiki zasebnosti.Posredovane podatke,omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo,ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši podatki lahko razkrivajo:

-ponudnikom poštnih storitev,ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen izvršitve vašega naročila,podatki o dostavi ( ime in priimek,naslov za dostavo,telefonska številka ter elektronski naslov ) se posredujejo dostavni službi npr.Pošta Slovenija

-distributerjem,dobaviteljem blaga in pooblaščenim serviserjem

-računovodskemu servisu,odvetniški pisarni in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja

-ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov

-ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme

-administratorju in skrbniku spletne strani

-ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil

-ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami

Zavezujemo se,da niti mi,niti drugi uporabniki,vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zavezani smo k ugotavljanju varnosti vaših osebnih podatkov.Z namenom,da se prepreči neavtoriziran dostop ali razkritje,smo sprejeli ustrezne fizične,elektronske in upravljalske procedure za varno shranjevanje in varovanje podatkov,ki jih zbiramo prek spleta.

Spletna stran Rossi netshop.si  za prenos podatkov uporablja SSL varnostni sistem ( Secure socket Layer ) in 128 bitno šifriranje ( kodiranje ).Omenjena tehnologija zagotavlja najučinkovitejšo zaščito,ki jo uporabljajo najuspešnejše banke,da bi zaščitile vse spletne bančne podatke.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov,na način,da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter z ustrezno programsko ( protivirusno ) zaščito svojega računalnika

SVOBODA IZBIRE

Informacije,ki nam jih posredujete,nadzorujete vi.Če se odločite,da nam določenih podatkov ne boste posredovali,potem do nekaterih mest in funkcij na naši spletni strani ne boste mogli dostopati,prav tako vam v takih primerih,ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali z vami skleniti pogodbenega razmerja ,ter vam posledično prodati in dostaviti želenih izdelkov.

Če obvestil o e-novicah ne želite več prejemati ,nas o tem obvestite ,prav tako,če se spremenijo vaši osebni podatki

PRIVOLITEV OTROK

Otroci do 15 leta nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo z dovoljenjem (privolitev ali odobritev ) nosilca starševske odgovornosti za otroka ( enega od staršev ali skrbnikov)

Zavezujemo se,da ne bomo nikoli zbirali podatkov od oseb mlajših od 15 let,za katere bi bili seznanjeni,da so mlajše od 15 let.Teh podatkov ne bomo uporabili ali razkrili tretji nepooblaščeni osebi ali brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.Navedeno pa ne vpliva na pravila slovenskega pogodbenega prava v zvezi s pravili o veljavnosti,oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Upravljalec si bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeval za preveritev,ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

VAŠE PRAVICE

Obveščamo vas,da imate naslednje pravice :

-pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov,lahko to kadar koli prekličete,ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov,ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Preklic privolitve za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.Vendar pa je možno,da upravljalec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov,morda ne bo mogel več nuditi posamezne ali več svojih storitev,če gre za storitve,ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

-pravica dostopa do osebnih podatkov

-pravica do popravka osebnih podatkov

kot posameznik imate pravico da upravljalec brez odlašanja popravi vaše osebne podatke,pravico do dopolnitve osebnih podatkov

-pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe )

-pravica do omejitve uporabe

-pravica do prenosljivosti podatkov

-pravica do ugovora obdelavi

-pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če sumite,da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ,imate pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije,na naslovu Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana,Slovenija,telefonska številka 00 386 (0)1230 9730,elektronski naslov :gp.ip@ip-rs,si.

Posameznik lahko vse zahteve,ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki,naslovi v pisni obliki  na podjetje Rossi netshop,Moškričeva ulica 40,1000 Ljubljana,Slovenija

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljalec od posameznika zahteva dodatne podatke,ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru,da dokaže,da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec mora na zahtevo posameznika ,s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki,odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

OBJAVA SPREMEMB

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti,bo objavljena na tem spletnem mestu.Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje,da sprejema in soglaša s celotno vsebino te Politike zasebnosti.

Posodobljeno 23.01.2024